кузовок

 • 141ilgaragė dėžiažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria cornuta angl. long horned cowfish rus. обыкновенный рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas – dviragės dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 142long-horned cowfish — ilgaragė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria cornuta angl. long horned cowfish rus. обыкновенный рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas – dviragės dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 143Lactoria diaphana — spaigliuotoji dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria diaphana angl. diaphanous boxfish; many spined cowfish; spiny boxfish rus. многошипый рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 144diaphanous boxfish — spaigliuotoji dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria diaphana angl. diaphanous boxfish; many spined cowfish; spiny boxfish rus. многошипый рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 145many-spined cowfish — spaigliuotoji dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria diaphana angl. diaphanous boxfish; many spined cowfish; spiny boxfish rus. многошипый рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 146spaigliuotoji dėžiažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria diaphana angl. diaphanous boxfish; many spined cowfish; spiny boxfish rus. многошипый рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas – dviragės dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 147spiny boxfish — spaigliuotoji dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Lactoria diaphana angl. diaphanous boxfish; many spined cowfish; spiny boxfish rus. многошипый рогатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 148Ostracion cubicus — kubažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion cubicus angl. boxy rus. кузовок кубик ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 149boxy — kubažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion cubicus angl. boxy rus. кузовок кубик ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 150kubažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion cubicus angl. boxy rus. кузовок кубик ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 151Ostracion meleagris — baltadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion meleagris angl. white spotted boxfish rus. белопятнистый кузовок ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 152baltadėmė dėžiažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion meleagris angl. white spotted boxfish rus. белопятнистый кузовок ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 153white-spotted boxfish — baltadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion meleagris angl. white spotted boxfish rus. белопятнистый кузовок ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 154Ostracion tuberculatus — juodadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion tuberculatus angl. black spotted boxfish; blue spotted boxfish; ocellated boxfish rus. бугорчатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 155black-spotted boxfish — juodadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion tuberculatus angl. black spotted boxfish; blue spotted boxfish; ocellated boxfish rus. бугорчатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 156blue-spotted boxfish — juodadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion tuberculatus angl. black spotted boxfish; blue spotted boxfish; ocellated boxfish rus. бугорчатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 157juodadėmė dėžiažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion tuberculatus angl. black spotted boxfish; blue spotted boxfish; ocellated boxfish rus. бугорчатый кузовок ryšiai: platesnis terminas – paprastosios dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 158ocellated boxfish — juodadėmė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Ostracion tuberculatus angl. black spotted boxfish; blue spotted boxfish; ocellated boxfish rus. бугорчатый кузовок ryšiai: platesnis terminas –… …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 159Rhynchostracion nasus — ilgasnukė dėžiažuvė statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Rhynchostracion nasus angl. long nosed boxfish rus. длиннорылый кузовок ryšiai: platesnis terminas – ilgasnukės dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas

 • 160ilgasnukė dėžiažuvė — statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas rūšis atitikmenys: lot. Rhynchostracion nasus angl. long nosed boxfish rus. длиннорылый кузовок ryšiai: platesnis terminas – ilgasnukės dėžiažuvės …

  Žuvų pavadinimų žodynas